Кратък фирмен профил

Логистичен център Варна ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Княз Борис І - ви 97, ет. 3, офис десен
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201845031
Капитал (лв.): 39 653 100
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности в транспорта
Предмет на дейност: Сделки с недвижими имоти, транспортна дейност в страната и в чужбина, продажба на дребно и едро на вещи и стоки в първоначален или преработен вид, комисионна дейност, спедиционна дейност, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, консултантска, изобретателска, изследователска и внедрителска дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 

24.04.2019

Водеща китайска строителна компания подписа договор за...
[Абонамент за BEIS]

 

24.04.2019: Водеща китайска строителна компания подписа договор за...
26.09.2018: Изграждат ново пристанище в канала „Море-езеро“ край...
04.02.2013: Планират ново пристанище в Белослав до средата на 2015 г. На...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати