Кратък фирмен профил

БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203645531
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 01.07.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 

08.05.2019

БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
16.07.2019: БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София (28RN) В...
15.07.2019: БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София (28RN) Във...
04.07.2019: БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София (28RN) В...
03.07.2019: БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София (28RN) На...
27.06.2019: БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София (28RN) В...
06.06.2019: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) На...
08.05.2019: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В...
16.01.2019: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) На...
11.12.2018: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В...
05.12.2018: Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от Част III...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати