Кратък фирмен профил

Дебитум Инвест АДСИЦ - София


Контакти

София, 1408
ул. Енос 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201089616
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 17.08.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набиране чрез издаване на ценни книжа, във вземания \секюритизация на вземания\, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажба и\или секюритизация на вземания.
 

20.05.2019

Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) В БФБ АД са постъпили...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
20.08.2020: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) На проведено редовно ОСА от...
18.08.2020: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) На проведено на 17.08.2020 г....
16.07.2020: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) В БФБ АД са постъпили...
15.07.2020: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) В БФБ АД са постъпили...
21.06.2019: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) На проведено редовно ОСА от...
20.05.2019: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) В БФБ АД са постъпили...
17.05.2019: Дебитум Инвест АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание на...
29.06.2018: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) На проведено редовно ОСА от...
23.05.2018: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) В БФБ-София АД са постъпили...
02.11.2017: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) С настоящото Дружеството...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати