Кратък фирмен профил

Застрахователно акционерно дружество Армеец АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121076907
Капитал (лв.): 33 019 000
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Общи събрания: Последно - 28.09.2020 
Предмет на дейност: Застраховане и презастраховане. застраxоване на лица срещу събития при злополука, свързани с живота, здравето и телесната им цялост и на праава и отговорности, оценими в пари, управление на набраните от застраxоването средства, видовете застраxовки на дружеството са: застраxовка злополука, застраxовка на суxопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраxовка на плавателни съдове, застраxовка на товари по време на превоз, застраxовка пожар и природни бедствия, застраxовка щети на имущество, застраxовка грабжданска отговорност, свързана с притежаването и ползването на мпс, застраxовка обща гражданска отговорност, застраxовка "помощ при пътуване", застраxовка на летателни апарати. застраxовка "гражданска отговорност", свързана с притежаване и използване на летателни апарати. застраxовка на кредити, застраховка "заболяване", застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и ползването на плавателни съдове, застраховка на гаранции, застраховка на разни финансови загуби, застраховка на правни разноски/правна защита/ .
 

27.06.2019

На заседанието си на 25 юни Комисията за финансов надзор (КФН) е...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 44   стр.    
18.09.2020: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ АД е постъпила следната...
06.04.2020: Нов удар за туроператорите - застрахователи прекратяват договори...
26.02.2020: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4N) В БФБ АД е постъпило...
14.10.2019: Пет компании в общото застраховане държат над половината от...
11.10.2019: КФН утвърди одиторите на още три застрахователни...
27.06.2019: На заседанието си на 25 юни Комисията за финансов надзор (КФН) е...
21.06.2019: Koнcтaнтин Beлeв, изпълнитeлeн диpe?тop нa ЗAД "Apмeeц", e...
12.03.2019: ПОК "Съгласие" и ЗАД "Армеец" увеличиха дела си в ЦКБ Прякото...
20.12.2018: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) На 18.12.2018 г. в...
03.07.2018: Групата "Химимпорт" купува пето лизингово дружество Групата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 005 пъти
[2016: 981, 2015: 243, 2014: 160, 2013: 321, 2012: 674, 2011: 459, ... ]