Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 197 525 600
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 

22.07.2019

Еврохолд България АД-София (4EH) Енергийният консултативен...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 165   стр.    
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
11.09.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
11.09.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
14.08.2019: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд увеличава значително...
14.08.2019: "Еврохолд" внесе документите в Комисията за защита на...
14.08.2019: Застрахователният бизнес повиши приходите на Еврохолд За...
14.08.2019: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София ...
12.08.2019: Еврохолд е подал заявление до КЗК за сделката с ЧЕЗ Еврохолд е...
01.08.2019: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София ...
22.07.2019: Еврохолд България АД-София (4EH) Енергийният консултативен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 153 пъти
[2016: 1 832, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]