Кратък фирмен профил

Овергаз мрежи АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Филип Кутев 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130533432
Капитал (лв.): 330 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на газообразни горива
Лицензи и сертификати:  Разпределение на природен газ Пренос на природен газ
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на гр. София и Софийска област, и продажба на природен газ.
 

31.07.2019

„Овергаз“: Проверката на КЕВР потвърди, че изпълняваме...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
04.11.2019: ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ В Националната програма за подобряване...
24.10.2019: "Овергаз" е инвестирала 30 млн. лв. в 4 общини "Овергаз Мрежи"...
15.10.2019: Газоразпределителното дружество "Овергаз Мрежи“ предвижда да...
15.10.2019: "Овергаз" ще изгради близо 400 км нова газова инфраструктура в...
15.10.2019: „Овергаз“ ще изгради 400 км газова инфраструктура за 5...
31.07.2019: „Овергаз“: Проверката на КЕВР потвърди, че изпълняваме...
05.06.2019: Газификацията е спестила 71 тона вредни вещества във въздуха на...
02.05.2019: Над 1 млрд. лв. струва на българите липсата на конкуренция на...
01.04.2019: Природният газ поскъпва с 0.83% Природният газ поскъпва...
23.01.2019: Отоплението, готвенето и подгряването на вода с природен газ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 696 пъти
[2016: 825, 2015: 121, 2014: 77, 2013: 155, 2012: 331, 2011: 308, ... ]