Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 197 525 600
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 

11.09.2019

На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 169   стр.    
26.02.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
24.02.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
07.02.2020: Над 2.66 млрд. евро са инвестирали в чужбина български...
30.01.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София...
15.01.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл. 19, пар. 3...
06.01.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
02.01.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
18.12.2019: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление съгласно чл. 148б...
18.12.2019: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
18.12.2019: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 562 пъти
[2016: 2 241, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]