Кратък фирмен профил

Старком холдинг АД - Етрополе


Контакти

Етрополе, 2170
бул. Руски 191
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121610851
Капитал (лв.): 66 900 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.11.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон и при спазване на специалния ред за нейното извършване.
 

04.10.2019

Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Във връзка с настъпване на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 26   стр.    
13.11.2019: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
13.11.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) На основание чл. 75, ал. 2...
13.11.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) В БФБ е постъпила информация...
13.11.2019: Старком холдинг АД - Етрополе (S28H) В БФБ АД е постъпило...
31.10.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе ...
18.10.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) В БФБ е постъпила информация...
18.10.2019: Старком Холдинг АД – Етрополе (S28H) Във връзка с получено...
10.10.2019: "Еврохолд" обеща 530 млн. лв. инвестиции, ако придобие бизнеса...
04.10.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Във връзка с настъпване на...
04.10.2019: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Във връзка с настъпване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 039 пъти
[2016: 908, 2015: 170, 2014: 106, 2013: 212, 2012: 532, 2011: 76, ... ]