Кратък фирмен профил

Пътстрой 92 АД - София


Контакти

София, 1421
бул. Арсеналски 111
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121015330
Капитал (лв.): 5 590 625
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.06.2021 
Предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на всякакви строителни и инертни материали и изделия от тях, всякакви услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, охранителна дейност на обекти, научноизследователска, проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност, лизингови операции, консултантски услуги, посредничество и предприемачество, търговска дейност в страната и в чужбина, вкл. придобиване, отчуждаване и разпореждане по всякакъв начин с движими и недвижими вещи и вещни права, авторски права, права върху търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

10.10.2019

797 млн. лв. отпуска правителството на регионалното министерство...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
23.03.2021: Тунелът под Шипка ще струва най-малко 358 млн....
15.03.2021: Търгът за скъпия обход на Пазарджик привлече шест...
19.10.2020: И обходното шосе на Пловдив ще е "златно" Агенция "Пътна...
28.09.2020: 4 са отворените оферти за участъка на АМ „Струма“ през...
27.07.2020: "Трейс", ГБС и "Щрабаг" в състезание за ремонта на бул. "Първа...
30.04.2020: Българи, турци и китайци искат да пробият тунела под връх...
18.11.2019: Строителството на част от "Струма" тръгва от 45.5 млн. лв. за...
11.11.2019: „Геострой“ и „Пътстрой-92“ дават най-ниска оферта за „Струма“...
22.10.2019: Започва строителството на участък от пътя Мездра -...
10.10.2019: 797 млн. лв. отпуска правителството на регионалното министерство...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 124 пъти
[2016: 958, 2015: 153, 2014: 122, 2013: 244, 2012: 442, 2011: 329, ... ]