Кратък фирмен профил

Старком холдинг АД - Етрополе


Контакти

Етрополе, 2170
бул. Руски 191
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121610851
Капитал (лв.): 66 900 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.11.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон и при спазване на специалния ред за нейното извършване.
 

10.10.2019

"Еврохолд" обеща 530 млн. лв. инвестиции, ако придобие бизнеса...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 28   стр.    
15.05.2020: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) На основание чл. 75, ал. 2...
15.05.2020: В БФБ АД е постъпило уведомление от Старком холдинг АД -...
15.05.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
15.05.2020: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) В БФБ е постъпила информация...
07.05.2020: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) Старком холдинг АД-Етрополе...
16.04.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
16.04.2020: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) В БФБ е постъпила информация...
16.04.2020: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнени лихвено и...
16.04.2020: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) На основание чл. 75, ал. 2...
14.04.2020: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) БАКР потвърди присъдените...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 201 пъти
[2016: 1 070, 2015: 170, 2014: 106, 2013: 212, 2012: 532, 2011: 76, ... ]