Кратък фирмен профил

Софарма трейдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103267194
Капитал (лв.): 32 905 009
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.06.2019 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарохигиенни материали; транспортна и спедиционна дейност; покупка, строителство, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всички други тьрговски сделки, незабранени от закона. чужбива на всякакьв вид стопанска дейност, незабранена от закона.
 

10.10.2019

Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Ангел Йорданов...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 79   стр.    
14.10.2019: Дивидентът на Софарма Трейдинг АД ще се изплаща от 1 септември...
10.10.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Огнян Иванов...
10.10.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Росица Донева по...
10.10.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Ангел Йорданов...
10.10.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Софарма АД по ...
10.10.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Димитър Димитров...
03.10.2019: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 15.07.2019 г....
02.10.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Донев...
02.10.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Софарма АД по...
02.10.2019: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Уведомление от Огнян Донев по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 938 пъти
[2016: 1 766, 2015: 391, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 934, 2011: 792, ... ]