Кратък фирмен профил

НУРТС България ЕАД - София


Контакти

София, 1164
ул. Пейо К. Яворов 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201105038
Капитал (лв.): 151 482 310
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 04.03.2015 
Предмет на дейност: Изграждане, използване и поддържане на обществени електронни съобщителни мрежи и информационни системи на територията на република българия, както и предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез тях, включително наземно разпространение (излъчване) на телевизионни и радио програми, аналогов радиорелеен и сателитен пренос, услуги по колокиране, изграждане на частни мрежи, търговска, инженерингова, маркетингова и производствена дейности по електронните съобщение, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон, а за дейности които подлежат на разрешителен режим - след получаване на съответното разрешение.
 

11.11.2019

Дефицитът на БНТ вече е 71 млн. лв На заседанието си тази...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
06.10.2020: Синдиците на КТБ върнаха близо 1,5 млрд. лева Близо 1,5 млрд....
18.05.2020: КФН отписва НУРТС като емитент на ценни книжа Комисията за...
11.11.2019: Дефицитът на БНТ вече е 71 млн. лв На заседанието си тази...
10.10.2019: НУРТС: Датите за профилактика на БНР са предварително...
21.09.2017: Държавата ще опита да придобие "Дунарит" на база на дълг на...
14.09.2017: НУРТС България ЕАД-София (NUHA) В БФБ-София АД е постъпил...
14.09.2017: На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от част III Правила за...
21.08.2017: НУРТС България ЕАД-София (NUHA) НУРТС България ЕАД-София ...
21.08.2017: НУРТС България ЕАД-София (NUHA) НУРТС България ЕАД-София...
31.07.2017: НУРТС България ЕАД-София (NUHA) НУРТС България ЕАД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати