Кратък фирмен профил

Юръп онлайн трейд АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Данаил Дечев 2, ет. 2, ап. 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203889756
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности, свързани с компютри
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 29.06.2019 
Предмет на дейност: Електронна търговия, маркетингова, рекламна, дистрибуторска и логистична дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
 

03.12.2019

Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D) Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София ...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
31.01.2020: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D) Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София ...
03.12.2019: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D) Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София ...
31.10.2019: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D) Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София ...
31.07.2019: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D) Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София ...
03.07.2019: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D) На проведено редовно ОСА от...
16.05.2019: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D) Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София...
10.05.2019: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D) В БФБ АД са постъпили...
02.05.2019: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D) Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София ...
04.04.2019: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D) Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София...
03.04.2019: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D) Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати