Кратък фирмен профил

Българска независима енергийна борса ЕАД - София


Контакти

София, 1000
бул. Княз Александър Дондуков 19, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202880940
Капитал (лв.): 2 176 640
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Произв. на електроенергия
Предмет на дейност: Организиране на борсов пазар за търговия в областта на енергетиката и свързаните с енергопотреблението продукти като електричество, природен газ, въглища, емисии и зелени сертификати, като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на допуснати до търговия на регулирания пазар на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти.
 

04.12.2019

Топлофикация София обяви, че излиза на енергийната борса от...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
25.02.2020: Токът за бита да бъде изцяло по пазарни цени, предлага Комисията...
18.02.2020: Малкият бизнес и големите къщи с басейни излизат на борса от 1...
14.02.2020: Лошо управляван сектор Трусовете в енергийния сектор в България...
11.02.2020: Декларация на АОБР относно цената на електроенергията за...
06.02.2020: КЕВР назначи БНЕБ за номиниран оператор на пазара на...
05.02.2020: Двойно повече електроенергия е внесена в страната през...
30.01.2020: Българска фондова борса“ АД отчита загуба в размер на 844 хил....
14.01.2020: В 25 големи производителя на ток ще има ремонтни дейности през...
07.01.2020: Българският бизнес плаща най-скъпия ток в ЕС Токът за...
04.12.2019: Топлофикация София обяви, че излиза на енергийната борса от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати