Кратък фирмен профил

ВФ Алтърнатив АД - София


Контакти

София, 1142
ул. Г. С. Раковски, 193, вх.А, ет.1, ап.2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204692929
Капитал (лв.): 4 000 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 14.01.2020 
Предмет на дейност: Управление на предприятия, извършване на инвестиции и търговски сделки, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, предоставяне на консултантски услуги по инвестиционни и търговски сделки, извършване на консултации в областта на финансите и управление на предприятия, маркетингови, инвестиционни и финансови анализи както и всякакви други дейности незабранени от закона
 

11.12.2019

ВФ Алтърнатив АД - София свиква общо събрание на акционерите на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
13.02.2020: ВФ Алтърнатив АД-София (2YH) ВФ Алтърнатив АД публикува...
31.01.2020: ВФ Алтърнатив АД-София (2YH) ВФ Алтърнатив АД-София представи...
24.01.2020: ВФ Алтърнатив АД-София (2YH) Уведомление относно промяна в...
17.01.2020: ВФ Алтърнатив АД-София (2YH) На проведено извънредно ОСА от...
11.12.2019: ВФ Алтърнатив АД - София свиква общо събрание на акционерите на...
11.12.2019: ВФ Алтърнатив АД - София свиква общо събрание на акционерите на...
21.11.2019: ВФ Алтърнатив АД-София (2YH) ВФ Алтърнатив АД-София представи...
05.11.2019: Оборотът на БФБ е 34,3 млн. лв. през октомври 2019 г., с...
29.08.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
01.08.2019: ВФ Алтърнатив АД-София (2YH) ВФ Алтърнатив АД-София представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати