Кратък фирмен профил

АЕЦ Козлодуй ЕАД - Козлодуй


Контакти

Козлодуй, 3321
община Козлодуй
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106513772
Капитал (лв.): 236 165 260
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Произв. на електро- и топлинна енергия Пренос на топлинна енергия Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Използване на ядрената енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, която дейност се извършва на основание издадена от АЯР лицензия за експлоатация на ядрени съоръжения. Производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия, съгласно издадени от ДКЕВР лицензии, внос и износ на свежо и отработено ядрено гориво, инвестиционна дейност във връзка с дейността на дружеството, определена в предмета на дейност, строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, продажба на електроенергия на високо и средно напрежение и на топлинна енергия.
 

02.01.2020

АЕЦ „Козлодуй” приключва 2019 г. с производствен рекорд За АЕЦ...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 239   стр.    
17.09.2020: Правят складове за ток до 2030 г. с 1,2 млрд. лв., съхраняват го...
08.09.2020: Синдиците на КТБ връщат нови 430 млн. лв. на кредитори Втори...
10.08.2020: Българските държавни енергийни дружества АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и...
07.08.2020: Държавната енергетика и военни заводи на печалба и в...
10.06.2020: Печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ достигна рекордните 324,8 млн. лева...
29.04.2020: ЧЕЗ поиска 70% поскъпване за нощния ток Нощният ток да поскъпне...
13.04.2020: Започна плановият годишен ремонт на Пети блок на АЕЦ...
13.04.2020: 6 нови разрешения за строеж са издадени от регионалното...
31.03.2020: АЕЦ "Козлодуй" си поръчва защитни облекла за 4.1 млн. лв. Малко...
27.03.2020: "Росатом" спечели търг за модернизацията на АЕЦ "Козлодуй"...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 398 пъти
[2016: 1 679, 2015: 524, 2014: 339, 2013: 678, 2012: 1 593, 2011: 995, ... ]