Кратък фирмен профил

Пристанище Варна ЕАД - Варна


Контакти

Варна, 9000
пл. Славейков 1
тел.: 052/692232,632166,602191
факс: 052/632953
e-mail: headoffice@port-varna.bg
WEB-site: http://www.port-varna.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103061301
ИН по ДДС: BG103061301
Фирмено дело: 2107/96
Брой служители: 1433 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 10 886 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 71 321 (2018)
ДМА (хил. лв.): 33 963 (2017)
Капитал (лв.): 8 493 571
 
 
 

Отрасъл: Обработка на товари
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.01.2009 
Предмет на дейност: Пристанищна дейност и свързаното с нея агентско и търговско обслужване, техническо обслужване, спедиция, инвестиционна, инженерингова и научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Доклад за дейността на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Декларация

13.01.2020

Концесионерът увеличава инвестициите и товарооборота на "Пристанищен терминал Леспорт" Изменен е Договора за предоставяне на концесия върху "Пристанищен терминал Леспорт", който е част от пристанището за обществен транспорт с национално значение Варна, сключен на 8 юни 2005 година. Решението е гласувано от правителството. С промените се удължава срокът на договора до законово допустимия, определен в чл. 34, ал. 1 от Закона за концесиите. Също така се променя задължението за инвестиции и базисен годишен товарооборот за срока на концесията. "Пристанище Леспорт" АД е основано на 15 март 2005 г. с решение на Варненски окръжен съд. Основен акционер в дружеството, притежаващ 99% от капитала, е "Химимпорт" АД. През май 2005 година е проведен едностепенен неприсъствен конкурс за избор на концесионер на Пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Варна. С решение №448 на Министерски съвет, "Пристанище Леспорт" АД е избрано за концесионер на пристанищен терминал "Леспорт", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - Варна. На 8 юни 2005 година е подписан Договор за концесия на пристанището за период от 30 години. Договорът за концесия влезе в сила на 30 май 2006 година. Пристанищен терминал "Леспорт" е открит за посещения на кораби 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Като компания, управляваща мултифункционални пристанищни съоръжения, "Пристанище Леспорт" АД осъществява целия спектър от пристанищни услуги: приемане, съхранение и експедиция на товари; претоварване на товари от кораби, вагони и камиони; укрепване, разкрепване и претегляне на товари; допълнителни услуги - сортиране на товари, опушване на вагони, контейнеризация и деконтейнеризация и други. Пристанищният терминал разполага с три кейови места с обща дължина 450 м. и с възможности да обработва до четири кораба едновремено. Пристанищен терминал "Леспорт" е разположен на северния бряг на Варненското езеро, на 10 км. западно от входния фар на Свети Николай Чудотворец и в непосредствена близост до град Варна. Като част от Пристанище "Варна", този терминал има стратегическо значение, свързвайки останалите черноморски държави с България и Европейския съюз. Морският достъп на корабите се осъществява през Канал No 1 до Варненското езеро. Корабите обичайно се нуждаят от един влекач за преминаването през канала. Пристанищен терминал "Леспорт" има лесни и удобни пътни връзки с националната пътна мрежа. Връзката с магистрала "Хемус" Варна - София (А2) се осъществява чрез двупосочно шосе. На по-малко от 10 км е международният път Е 87, свързващ град Варна с Констанца на север и Бургас и Турция на юг. Железопътният достъп до Пристанищен терминал "Леспорт" се осъществява чрез гара Езерово, Варна. Собствен индустриален ж.п. клон свързва всички кейове с гарата, а от там и с националната ж.п. мрежа. Движението на вагони на територията на терминала се извършва по 6 коловоза, разположени съобразно обособените зони за складиране и експедиция на товарите. История на пристанищен терминал "Леспорт" Пристанищен терминал "Леспорт" е построен през 1973 г. като специализиран терминал за претоварване на дървен материал от бившата съветска република Коми. В последствие терминала се специализира като мултифункционален за генерални и сухи насипни товари. Терминалът функционира под държавното ръководство на Министерство на транспорта до 2006 година.

Пристанище Варна ЕАД - Варна Пристанище Леспорт АД - Варна Химимпорт АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 51   стр.    
27.05.2020: Д банк е готова да кредитира "ТЕЦ Варна" на Ахмед Доган с 22...
13.01.2020: Концесионерът увеличава инвестициите и товарооборота на...
12.11.2019: Желязков: Подобряваме пристанище Варна за големи кораби, не...
26.08.2019: Евростат: През последните 5 години у нас не е реализиран нито...
08.07.2019: Кораби товарят жито за Западна Европа Българските фермери вече...
07.06.2019: Тихомир Тодоров е назначен за председател на борда на...
20.05.2019: За година инвестициите в пристанище "Варна" надхвърлят 20...
24.04.2019: Водеща китайска строителна компания подписа договор за...
22.11.2018: 10 млн. лева печалба очаква пристанище Варна за 2018 г. Според...
20.12.2017: Продължава развитието на Морска гара - Варна Над 9,9 млн. тона...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 886 пъти
[2016: 5 277, 2015: 258, 2014: 153, 2013: 307, 2012: 688, 2011: 586, ... ]