Кратък фирмен профил

Мотобул ЕАД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204917226
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Емитент
Продукти и услуги:
Внос и дистрибуция (с изключителни права за България) на смазочни продукти Castrol и BP.
Предмет на дейност: Търговия с автомобили и резервни части, автомобилни гуми и масла, сервиз и поддръжка на автомобили, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

13.01.2020

Мотобул ЕАД - София (M0LA) В БФБ АД е постъпило уведомление от...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
01.04.2020: Мотобул ЕАД-София (M0LA) Мотобул ЕАД-София публикува Годишен...
14.02.2020: Мотобул ЕАД-София (M0LA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
31.01.2020: Мотобул ЕАД-София (M0LA) Мотобул ЕАД-София представи тримесечен...
31.01.2020: Мотобул ЕАД-София (M0LA) Мотобул ЕАД-София представи тримесечен...
13.01.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
13.01.2020: Мотобул ЕАД - София (M0LA) В БФБ АД е постъпило уведомление от...
13.01.2020: Мотобул ЕАД-София (M0LA) В БФБ е постъпила информация от...
13.01.2020: Мотобул ЕАД-София (M0LA) На основание чл. 75, ал. 2 във връзка...
16.12.2019: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
16.12.2019: Мотобул ЕАД-София (M0LA) На основание чл. 75, ал. 2 във връзка...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 324 пъти
[2016: 181, 2015: 17, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 70, 2011: 3, ... ]