Кратък фирмен профил

Адванс Терафонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1164
ул. Златовръх 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131418187
Капитал (лв.): 85 110 091
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 09.10.2019 
Предмет на дейност: Нaбиpaнe нa cpeдcтвa чpeз издaвaнe нa цeнни книжa; пoкупкa нa нeдвижими имoти и вeщни пpaвa въpxу нeдвижими имoти, извъpшвaнe нa cтpoeжи и пoдoбpeния, c цeл пpeдocтaвянeтo им зa упpaвлeниe, oтдaвaнe пoд нaeм, лизинг или apeндa и пpoдaжбaтa им.
 

31.01.2020

Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ-София...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 154   стр.    
27.03.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
27.03.2020: „Адванс Терафонд“ е продало дъщерното си дружество „Атера 1“...
26.03.2020: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Уведомление за продажба на...
26.03.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
25.03.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
24.03.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
24.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
23.03.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
20.03.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
19.03.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 191 пъти
[2016: 2 337, 2015: 572, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 354, 2011: 616, ... ]