Кратък фирмен профил

ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село


Контакти

Големо село, 2635
общ. Бобов дол
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 109513731
Капитал (лв.): 8 705 040
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Емитент
Общи събрания: Последно - 03.04.2019 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
 

14.02.2020

Гешев нареди екоминистърът да провери ТЕЦ-ове, свързвани с...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 80   стр.    
01.04.2020: Прокуратурата поиска екоминистърът лично да докладва за...
31.03.2020: ТЕЦ „Бобов дол“ гори на денонощие по 20 тона отпадъци от гара...
31.03.2020: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) Уведомление за отлагане...
30.03.2020: ТЕЦ „Бобов дол“ започва отново да гори отпадъци ТЕЦ "Бобов дол"...
30.03.2020: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) Във връзка с настъпване...
02.03.2020: ТЕЦ “Бобов дол”, “Топлофикация Перник” и въглищни мини с план за...
26.02.2020: ТЕЦ „Бобов дол“ възобнови работата си ТЕЦ "Бобов дол", която...
24.02.2020: ТЕЦ Бобов дол ЕАД с 42% ръст на печалбата през 2019 г. до 4,6...
21.02.2020: Арестуваха шефа на ТЕЦ "Бобов дол" Директорът на ТЕЦ "Бобов...
21.02.2020: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 319 пъти
[2016: 1 332, 2015: 177, 2014: 160, 2013: 321, 2012: 717, 2011: 571, ... ]