Кратък фирмен профил

Сирма груп холдинг АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200101236
Капитал (лв.): 59 360 518
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 26.08.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводство. дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.
 

24.03.2020

На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 54   стр.    
22.05.2020: Четири от компаниите-сини чипове на Българска фондова борса са...
18.05.2020: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
07.05.2020: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
16.04.2020: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Дружеството уведомява за...
07.04.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
06.04.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
03.04.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
03.04.2020: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Съгласно изискванията на...
02.04.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
01.04.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 636 пъти
[2016: 2 201, 2015: 459, 2014: 116, 2013: 232, 2012: 516, 2011: 85, ... ]