Кратък фирмен профил

Градус АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ж.к. Индустриален, Птицекланица Градус
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204882907
Капитал (лв.): 243 608 710
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 05.06.2020  Предстоящо - 16.10.2020 
Предмет на дейност: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 

23.06.2020

Градус АД-Стара Загора (GR6) На заседаниe на Съвета на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
16.09.2020: Ръководството на „Градус“ предлага шестмесечен дивидент от 2,2...
14.09.2020: Градус АД-Стара Загора (GR6) В БФБ АД са постъпили материали за...
14.09.2020: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи...
09.09.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
09.09.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
09.09.2020: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД уведомява за направени...
02.09.2020: Коронавирусът е засегнал слабо дейността на "Градус“ Един от...
02.09.2020: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД въвежда в експлоатация...
31.08.2020: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи...
31.08.2020: Градус отчита спад на консолидираните продажби и печалба заради...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати