Кратък фирмен профил

Биоиасис АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Христо Ботев No 57, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175344799
Капитал (лв.): 1 200 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 30.10.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки, търговия на едро с лекарствени продукти, медицински материали, инструменти и пособия, санитарни продукти, хигиенни пособия, дезинфектанти, медицинска козметика, медицинска апаратура, оборудване, консумативни материали, комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други сделки и дейности, незабранени със закон.
 

04.08.2020

Биоиасис АД-София (4OE) През месец юли 2020 г. Биоиасис АД не е...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
05.01.2021: Биоиасис АД-София (4OE) През месец декември 2020 г. Биоиасис АД...
02.12.2020: Биоиасис АД-София (4OE) През месец ноември 2020 г. Биоиасис АД...
16.11.2020: Биоиасис АД-София (4OE) На проведено редовно ОСА от 13.11.2020...
03.11.2020: Биоиасис АД-София (4OE) През месец октомври 2020 г. Биоиасис АД...
02.10.2020: Биоиасис АД-София (4OE) През месец септември 2020 г. Биоиасис...
29.09.2020: Биоиасис АД-София (4OE) В БФБ АД са постъпили материали за...
02.09.2020: Биоиасис АД-София (4OE) През месец август 2020 г. Биоиасис АД...
04.08.2020: Биоиасис АД-София (4OE) През месец юли 2020 г. Биоиасис АД не е...
01.07.2020: Биоиасис АД-София (4OE) През месец юни 2020 г. Биоиасис АД не е...
02.06.2020: Биоиасис АД-София (4OE) През м. май 2020 г. Биоиасис АД не е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 823 пъти
[2016: 779, 2015: 149, 2014: 132, 2013: 265, 2012: 518, 2011: 343, ... ]