Кратък фирмен профил

Електроенергиен системен оператор ЕАД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис III No 201
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175201304
Капитал (лв.): 131 576 547
 
 
 

Отрасъл: Пренос на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Единно оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на република българия, осъществяване на съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, експлоатация, поддръжка и надеждно функциониране на електропреносната мрежа, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, ремонтни дейности, и услуги в областта на енергетиката, транзит на електрическа енергия, организиране на пазар на електрическата енергия и други търговски дейности и услуги, които не са забранени от закона.
 

07.08.2020

Държавната енергетика и военни заводи на печалба и в...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 48   стр.    
26.10.2020: И най-малките ВЕИ отиват на борсата за ток От 1 юли догодина...
26.10.2020: ЕСО планира да вложи 1,4 млрд. лв. в електропреносната мрежа до...
16.10.2020: Внасяме ток през зимата Износът на електроенергия от България...
15.09.2020: 1,4 млрд. лева в електропреносната мрежа в следващите 10 години...
10.09.2020: Над 1.396 млрд. лв. са приходите на фонд „Сигурност на...
02.09.2020: Производството на електроенергия в България е спаднало с 8.29 %...
27.08.2020: Вносът на ток скочи с над 23% Вносът на електроенергия в...
20.08.2020: Внасяме повече електроенергия, износът се срива Износът на...
12.08.2020: Потреблението на електроенергия в България е спаднало с 3.83% от...
07.08.2020: Държавната енергетика и военни заводи на печалба и в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 176 пъти
[2016: 1 679, 2015: 209, 2014: 156, 2013: 313, 2012: 851, 2011: 379, ... ]