Кратък фирмен профил

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
ж.к. Лозенец, ул. Златен рог 12, ап. офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131550438
Капитал (лв.): 1 758 296
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 20.09.2019  Предстоящо - 06.11.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 

19.08.2020

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) Във връзка с настъпване...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
08.10.2020: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) Кепитъл Мениджмънт...
21.09.2020: В БФБ АД е постъпило уведомление от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ -...
21.09.2020: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ е постъпила...
09.09.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
08.09.2020: Оборотът на БФБ отчита 24% ръст за периода...
26.08.2020: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София (5CQB) Във връзка с получено...
26.08.2020: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) На основание чл. 75, ал....
26.08.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
26.08.2020: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София (5CQB) В БФБ е постъпила...
19.08.2020: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) Във връзка с настъпване...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 546 пъти
[2016: 1 096, 2015: 209, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 437, 2011: 192, ... ]