Кратък фирмен профил

АЕЦ Козлодуй ЕАД - Козлодуй


Контакти

Козлодуй, 3321
община Козлодуй
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106513772
Капитал (лв.): 236 165 260
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Произв. на електро- и топлинна енергия Пренос на топлинна енергия Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Използване на ядрената енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, която дейност се извършва на основание издадена от АЯР лицензия за експлоатация на ядрени съоръжения. Производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия, съгласно издадени от ДКЕВР лицензии, внос и износ на свежо и отработено ядрено гориво, инвестиционна дейност във връзка с дейността на дружеството, определена в предмета на дейност, строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, продажба на електроенергия на високо и средно напрежение и на топлинна енергия.
 

05.10.2020

След намеса на АОБР „Топлофикация София“ прекрати спорен договор...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 240   стр.    
23.11.2020: „Росатом“ е готов да включи още компании в строежа на АЕЦ...
06.11.2020: АЕЦ "Козлодуй" увеличива вноската си в двата ядрени фонда с 20...
04.11.2020: Производството на ток в България продължава да намалява...
26.10.2020: Приключи плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ...
26.10.2020: ЕСО планира да вложи 1,4 млрд. лв. в електропреносната мрежа до...
15.10.2020: БЕХ с мандат да преговаря с американски компании за нова ядрена...
05.10.2020: След намеса на АОБР „Топлофикация София“ прекрати спорен договор...
01.10.2020: Обявяват конкурс за шеф на БЕХ Жаклен Коен, който подаде...
29.09.2020: Изместват пускането на АЕЦ "Белене" с 5 г. за 2035-а Пускането...
23.09.2020: Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира за 26-о презареждане На 22...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 501 пъти
[2016: 1 782, 2015: 524, 2014: 339, 2013: 678, 2012: 1 593, 2011: 995, ... ]