Кратък фирмен профил

АЕЦ Козлодуй ЕАД - Козлодуй


Контакти

Козлодуй, 3321
община Козлодуй
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106513772
Капитал (лв.): 236 165 260
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Произв. на електро- и топлинна енергия Пренос на топлинна енергия Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Използване на ядрената енергия за производство на електрическа и топлинна енергия, която дейност се извършва на основание издадена от АЯР лицензия за експлоатация на ядрени съоръжения. Производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия, съгласно издадени от ДКЕВР лицензии, внос и износ на свежо и отработено ядрено гориво, инвестиционна дейност във връзка с дейността на дружеството, определена в предмета на дейност, строителна, монтажна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, продажба на електроенергия на високо и средно напрежение и на топлинна енергия.
 

04.11.2020

Производството на ток в България продължава да намалява...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 242   стр.    
24.02.2021: БЕХ ще има ново ръководство, никой от сегашните мениджъри не се...
22.02.2021: Агенцията за публични предприятия и контрол публикува...
18.02.2021: „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ и NuScale Power ще проучват...
15.02.2021: ЕС дава още 63 млн.евро за края на 4-те малки блока на...
09.02.2021: Валентин Николов напуска парламента, ще участва в конкурса за...
08.02.2021: Т. Петкова: Няма възможност за доставка на американски реактор в...
05.02.2021: В изпълнение на Програмата на АЕЦ „Козлодуй” за диверсификация...
05.02.2021: „Уестингхаус Електрик Швеция“ ще проучва алтернативно гориво за...
02.02.2021: Бум на производството на ток от водни централи в началото на...
22.01.2021: Петкова: „Уестингхаус“ се отказва от 7-ми блок на АЕЦ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 653 пъти
[2016: 1 934, 2015: 524, 2014: 339, 2013: 678, 2012: 1 593, 2011: 995, ... ]