Кратък фирмен профил

Ес Си Ес Франчайз АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Лъчезар Станчев 5, Адм. търговски комплекс, сграда А, ет. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175322596
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с фармацевтични стоки
Предмет на дейност: Франчайзинг, извършване на всякакъв вид услуги, обусловени от договор за франчайзинг, предоставяне на ноу-xау, мениджърско управление на търговски дружества, маркетингови и рекламни услуги, счетоводни услуги, консултантска дейност, закупуване или наемане на имоти с цел продажба или отдаването им под наем, преустройства, ремонт и поддръжка на недвижими имоти, придобиване, използване и сделки с права върxу търговски марки и всякакви други обекти на интелектуална собственост, търговия на едро и на дребно, лизинг, факторинг, търговско представителство, агентство и комисионерство, информационна и складова дейност, транспортна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

15.01.2021

"Софарма Трейдинг" обединява Ceiba, Sanita и SCS под бранда...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
15.01.2021: "Софарма Трейдинг" обединява Ceiba, Sanita и SCS под бранда...
02.10.2020: Софарма трейдинг АД-София (SO5) На 1 октомври 2020 г. „Софарма...
25.08.2020: Акционерите на „Софарма Трейдинг“ ще решават за покупката на „ЕС...
28.07.2020: Софарма трейдинг АД-София (SO5) Комисията за защита на...
28.07.2020: КЗК разреши на „Софарма трейдинг“ да придобие 154 аптеки от 4...
22.04.2020: "Софарма Трейдинг" расте с покупката на две фирми "Софарма...
22.04.2020: "Софарма Трейдинг" расте с покупката на две фирми "Софарма...
20.03.2020: "Софарма" купува веригата "ЕС СИ ЕС Франчайз", която има 150...
26.02.2009: Софарма имоти АДСИЦ сложи ръка върху имот, намиращ се в град...
24.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 412 пъти
[2016: 262, 2015: 31, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 86, ... ]