Кратък фирмен профил

Атоменергоремонт АД - Козлодуй


Контакти

Козлодуй, 3321
Площадка АЕЦ
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106530686
Капитал (лв.): 15 355 140
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.06.2021 
Продукти и услуги:
Извършване на текуща теxническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствените съоръжения, строителна, монтажна и ремонтна дейност, инженеринг, комплексно изграждане на обекти, производство и търговия с машини, възли и детайли за машини, производство на нестандартно оборудване и агрегати, инстументална екипировка и резервни части, инвестиционна дейност и всяка друга незабранена от закона дейност.
Предмет на дейност: Извършване на текуща теxническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствените съоръжения, строителна, монтажна и ремонтна дейност, инженеринг, комплексно изграждане на обекти, производство и търговия с машини, възли и детайли за машини, производство на нестандартно оборудване и агрегати, инстументална екипировка и резервни части, инвестиционна дейност и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

28.05.2021

Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) Атоменергоремонт...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
30.07.2021: "Атоменергоремонт" отчита нетна печалба и приходи през първото...
29.07.2021: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) Атоменергоремонт...
29.07.2021: "Микс-констръкшън" и китайци ще строят инсталацията за горене на...
20.07.2021: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) Във връзка с решението за...
01.07.2021: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) Атоменергоремонт АД...
01.07.2021: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) На проведено редовно ОСА от...
01.07.2021: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) На проведено на 30.06.2021...
28.05.2021: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) Атоменергоремонт...
29.04.2021: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM) Атоменергоремонт...
31.03.2021: Свързаната с Ковачки ОЗК ще застрахова "Турски поток" през...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 357 пъти
[2016: 1 418, 2015: 183, 2014: 92, 2013: 184, 2012: 548, 2011: 272, ... ]