Кратък фирмен профил

Захарни заводи АД - Горна Оряховица


Контакти

Горна Оряховица, 5100
ул. Св. Княз Борис I - ви 29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104051737
Капитал (лв.): 11 112 919
 
 
 

Отрасъл: Преработка на какао; производство на шоколадови и захарни изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електро- и топлинна енергия Производител на храни Производство на алкохолни напитки Публично дружество Сертификат HACCP Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.08.2021 
Предмет на дейност: Производство и разфасовка на захар кристал по 1 и 5 килограма, бучки, сухи цвеклови брикети, захарни изделия, спирт, въглероден двуокис, сгъстена шлема, безалкохолни напитки, пара и ел.енергия, опаковки и всички видове печатарски услуги; производство на отливки, изработка на резервни части и инструменти, възстановяване на износени детайли, ремонт на технологично оборудване; транспортни услуги; ремонтна, сервизна, строително - монтажна, проектантско - конструкторска и шивашка дейност; производство, изкупуване, преработка и търговия в страната и чужбина със селскостопанска, животинска и оранжерийна продукция; външнотърговска дейност, внос - износ, обществено хранене, търговия чрез собствени магазини; хотелиерство и ресторантъорство в собствени или наети заведения; подготовка и преквалификация на кадри, други странични дейности.
 

08.06.2021

Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) Захарни заводи...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 82   стр.    
24.08.2021: Печалбата на "Захарни заводи" намалява с над 45% към 30...
23.08.2021: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) Захарни заводи...
13.08.2021: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) На проведено...
12.08.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
10.08.2021: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9N) Списък на...
10.08.2021: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9N) Информационен документ...
10.08.2021: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9N) На проведено на...
02.08.2021: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) Захарни заводи АД...
30.07.2021: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9N) Захарни заводи...
30.07.2021: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) Захарни заводи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 178 пъти
[2016: 2 206, 2015: 399, 2014: 250, 2013: 500, 2012: 1 092, 2011: 878, ... ]