Кратък фирмен профил

Мини Марица Изток ЕАД - Раднево


Контакти

Раднево, 6260
ул. Георги Димитров 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833017552
Капитал (лв.): 121 124 700
 
 
 

Отрасъл: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност непревишаваща 5833 kcal/kg
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.08.2012 
Предмет на дейност: Добив и пласмент на въглища, промишлена, търговска, лизингова, ремонтна, външноикономическа дейност, подготовка и преквалификация на кадри за въгледобива с цел реализиране на доходи и други незабранени със закон дейности.
 

25.06.2021

Шефът на мини "Марица Изток" подаде оставка Изпълнителният...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 93   стр.    
23.09.2021: Държавни фирми са най-големите бенефициенти по 60/40 Държавни...
14.09.2021: Държавата ще подкрепи въглищния сектор чрез строеж на...
18.08.2021: Над 12 милиона тона въглища са добити в ММИ за седемте...
02.08.2021: Държавни фирми се оказаха с договори за над 8 млрд. лв. без...
25.06.2021: Шефът на мини "Марица Изток" подаде оставка Изпълнителният...
08.06.2021: И държавните "Мини Марица-изток" излязоха на голяма загуба през...
01.06.2021: БЕХ вече е с ново ръководство, вписаха го в търговския...
21.04.2021: Валентин Николов вече е шеф на БЕХ Бившият депутат и...
15.04.2021: Синдиците на КТБ са възстановили 25% от парите Над 1.25 млрд....
08.04.2021: Комплексът "Марица-изток" ще внедрява зелени технологии Дори...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 222 пъти
[2016: 1 759, 2015: 319, 2014: 222, 2013: 445, 2012: 950, 2011: 807, ... ]