Кратък фирмен профил

Софарма трейдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103267194
Капитал (лв.): 34 276 050
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 04.06.2021 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с лекарствени средства и санитарохигиенни материали; транспортна и спедиционна дейност; покупка, строителство, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всички други тьрговски сделки, незабранени от закона. чужбива на всякакьв вид стопанска дейност, незабранена от закона.
 

02.07.2021

Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Софарма АД по...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 102   стр.    
28.09.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Телсо АД по чл....
28.09.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Огнян Донев по...
27.09.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Росица Донева по...
27.09.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Огнян Донев по...
23.09.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Росица Донева по...
23.09.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Съветът на директорите на...
21.09.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Софарма АД по...
21.09.2021: „Софарма Трейдинг“ освобождава Димитър Димитров като...
21.09.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Росица Донева по...
20.09.2021: Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Росица Донева по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 161 пъти
[2016: 2 989, 2015: 391, 2014: 173, 2013: 346, 2012: 934, 2011: 792, ... ]