Кратък фирмен профил

Момина крепост АД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Магистрална 23, п.к. 114
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104055543
Капитал (лв.): 1 691 184
 
 
 

Отрасъл: Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.06.2021 
Продукти и услуги:
Производство на еднократни медицински изделия от пластмаса;
производство на шприцови, бласови и екструдерни изделия за бита и промишлеността от пластмаси
Предмет на дейност: Разработка, внедряване и производство на медицински изделия за хуманната и ветеринарната медицина, бластова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита; външнотърговска и вътрешнотърговска дейност; транспортна дейност в страната и чужбина; представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми; друга дейност, незабранена от закона.
 

12.07.2021

Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) Предложението от...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 44   стр.    
02.08.2021: Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) Момина крепост АД-Велико...
12.07.2021: Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) От името на търговия...
12.07.2021: Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) Предложението от...
17.06.2021: Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) На проведено редовно ОСА...
02.06.2021: Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) От името на търговия...
02.06.2021: Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) Медицински Консумативи...
02.06.2021: Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) В съответствие с...
02.06.2021: В БФБ-София АД е постъпило уведомление, относно търгово...
19.05.2021: Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) В съответствие с...
19.05.2021: Момина крепост АД-Велико Търново (MKR) Уведомление по чл. 151,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 552 пъти
[2016: 1 641, 2015: 368, 2014: 151, 2013: 302, 2012: 675, 2011: 600, ... ]