Кратък фирмен профил

Бианор Холдинг АД - София


Контакти

София, 1505
ул. Черковна 78, ет. 4, ап. 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175061032
Капитал (лв.): 675 222
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 20.09.2021 
Предмет на дейност: 1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 2. извършване на финансови и счетоводни услуги; 3. придобиване, управление и продажба на облигации; 4. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува; 5. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува 6. планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на услуги свързани с информационните технологии, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите 7. придобиване на недвижими имоти, които са необходими за обслужването на холдинга, продажба на недвижими имоти; 8. услуги и посредничество при набиране на персонал; 9. маркетингови и PR услуги; 10. транспортни услуги; 11. лизингови услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон и за която не се изисква специално разрешение или лицензия.
 

03.08.2021

Бианор Холдинг АД-София (BNR) Уведомление за подписване на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 43   стр.    
16.12.2021: Сделката за "Флипс" напомпва печалбата на "Бианор Холдинг" към...
02.11.2021: Бианор Холдинг АД-София (BNR) Бианор Холдинг АД-София ...
30.09.2021: Бианор Холдинг АД-София (BNR) На 29.09.2021 г. в Търговския...
21.09.2021: Бианор Холдинг АД-София (BNR) На проведено извънредно ОСА от...
21.09.2021: Бианор Холдинг АД-София (BNR) На проведено извънредно ОСА от...
21.09.2021: "Бианор Холдинг" ще разпредели по 2,08 лв. дивидент на...
10.09.2021: "Бианор Холдинг" влошава резултата си с 684 хил. лв. и отчита...
31.08.2021: Бианор Холдинг АД-София (BNR) Бианор Холдинг АД-София ...
23.08.2021: Дивидент и обратно изкупуване на акции от „Бианор“ ИТ...
19.08.2021: Бианор Холдинг АД-София (BNR) Бианор Холдинг АД-София представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 564 пъти
[2016: 1 551, 2015: 182, 2014: 133, 2013: 267, 2012: 599, 2011: 514, ... ]