Кратък фирмен профил

Бианор Холдинг АД - София


Контакти

София, 1505
ул. Черковна 78, ет. 4, ап. 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175061032
Капитал (лв.): 675 222
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 26.04.2022 
Предмет на дейност: 1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 2. извършване на финансови и счетоводни услуги; 3. придобиване, управление и продажба на облигации; 4. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува; 5. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува 6. планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на услуги свързани с информационните технологии, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите 7. придобиване на недвижими имоти, които са необходими за обслужването на холдинга, продажба на недвижими имоти; 8. услуги и посредничество при набиране на персонал; 9. маркетингови и PR услуги; 10. транспортни услуги; 11. лизингови услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон и за която не се изисква специално разрешение или лицензия.
 

21.09.2021

Бианор Холдинг АД-София (BNR) На проведено извънредно ОСА от...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 44   стр.    
13.05.2022: Бианор Холдинг АД-София (BNR) На 10.05.2022 г. в Търговския...
03.05.2022: Бианор Холдинг АД-София (BNR) Бианор Холдинг АД-София ...
28.04.2022: "Бианор холдинг" ще разпредели дивидент за почти 3 млн....
27.04.2022: Бианор Холдинг АД-София (BNR) На проведено на 26.04.2022 г. ОСА...
27.04.2022: Бианор Холдинг АД-София (BNR) На проведено на 26.04.2022 г....
23.03.2022: Софтуерната компания „Бианор“ заделя над 2.9 млн. лв. за...
22.03.2022: Бианор Холдинг АД-София (BNR) Бианор Холдинг АД-София представи...
22.03.2022: Бианор Холдинг АД-София (BNR) Бианор Холдинг АД-София (BNR)...
14.02.2022: Бианор Холдинг АД-София (BNR) На основание чл. 187б от...
14.02.2022: "Бианор" ще плаща от 10 до 13 лв. на акция при обратното...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 700 пъти
[2016: 1 687, 2015: 182, 2014: 133, 2013: 267, 2012: 599, 2011: 514, ... ]