Кратък фирмен профил

Холсим Кариерни материали Пловдив АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Братя Бъкстон 134, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825255714
Капитал (лв.): 1 064 478
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 27.06.2023  Предстоящо - 28.09.2023 
Предмет на дейност: Добив и производство на инертни материали, вар и строителни изделия; пласмент, търговия, внос и износ, маркетинг, проектиране и строителство на обекти в страната и чужбина, проектиране строеж или обзавеждане на жилища с цел продажба и всяка др. дейност, с изключение на забранените със закон.
 

09.02.2022

РИОСВ - Пловдив затвори производствена база до кариерите над...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
25.02.2022: Спряха процедурите по ОВОС за двете кариери над...
09.02.2022: РИОСВ - Пловдив затвори производствена база до кариерите над...
28.02.2020: Затвориха кариерите над Белащица Двете кариери над Белащица...
12.09.2019: Становище на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД Становище...
03.07.2019: „Холсим кариерни материали Рудината“ АД инвестира в нова...
19.01.2017: "Горубсо-Кърджали" получи право да добива сребърно-златни руди в...
16.01.2014: Правителството предостави две концесии за добив на подземни...
08.08.2013: Тежки времена за добива на строителни материали Пазарът на...
17.09.2012: Енергия от отпадъци ще намали разходите на "Холсим...
27.07.2012: “Еко трейдинг БГ” е внесла инвестиционно предложение да...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 687 пъти
[2016: 1 274, 2015: 98, 2014: 73, 2013: 147, 2012: 349, 2011: 157, ... ]