Кратък фирмен профил

Холдинг Света София АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Витоша, 61, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121661963
Капитал (лв.): 9 940 391
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2022 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други търговски дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензи за използване на патенти на дъщерни дружества, управление на акционерното участие, инвестиционно кредитиране и финансиране на дъщерни дружества. дружеството може да извършва и всякаква друга търговска дейност, освен забраната със закон
 

22.03.2022

Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ АД е постъпил доклад...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 41   стр.    
27.09.2022: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ АД е постъпил доклад...
21.07.2022: Холдинг Света София АД-София (HSOF) На проведено на 16.07.2022...
01.07.2022: Холдинг Света София АД-София (HSOF) Поради липса на кворум,...
28.06.2022: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ АД е постъпил доклад...
31.05.2022: Холдинг Света София АД-София (HSOF) Холдинг Света София...
18.05.2022: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ е постъпила...
17.05.2022: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ е постъпила...
17.05.2022: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
11.05.2022: Холдинг Света София АД-София (4HSA) Във връзка с настъпване на...
22.03.2022: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ АД е постъпил доклад...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 116 пъти
[2016: 2 587, 2015: 241, 2014: 118, 2013: 236, 2012: 579, 2011: 389, ... ]