Кратък фирмен профил

Софарма АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянско шосе 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831902088
Капитал (лв.): 134 797 899
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 03.06.2022 
Продукти и услуги:
производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми
Предмет на дейност: производство на медикаменти и химико-фармацевтични препарати, търговия в страната и в чужбина, научноизследователска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията.
 

06.07.2022

Софарма АД-София (SFA) Софарма АД публикува уведомление за...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 394   стр.    
08.08.2022: Софарма АД-София (SFA) Софарма АД публикува уведомление за...
03.08.2022: „Софарма“ с 35% ръст на продажбите, компенсиращ спада през 2021...
02.08.2022: Софарма АД-София (SFA) Софарма АД-София представи тримесечен...
01.08.2022: Софарма АД-София (SFA) Софарма АД (SFA: „БФБ – София“, SPH:...
01.08.2022: КФН разреши публикуването на коригираното търгово предложение от...
19.07.2022: „Софарма“ АД не е променила цената за търговото предложение към...
11.07.2022: "Софарма" ще издаде нова емисия варанти Съветът на директорите...
08.07.2022: Софарма АД-София (SFA) Софарма АД уведомява, че на свое...
06.07.2022: Софарма АД-София (SFA) Софарма АД публикува уведомление за...
04.07.2022: Софарма АД-София (SFA) Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 17 738 пъти
[2016: 5 739, 2015: 893, 2014: 550, 2013: 1 101, 2012: 2 410, 2011: 1 701, ... ]