Кратък фирмен профил

Биодит АД - София


Контакти

София, 1756
бул. Климент Охридски 125
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203854303
Капитал (лв.): 14 819 603
 
 
 

Отрасъл: Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели, без оборудване за контрол на производствените процеси
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 29.07.2022 
Предмет на дейност: разработване, развиване, произвеждане и маркетинг на технологии, приложения и продукти, свързани с биометрията и биометричната идустрия, както на националния, така и на международния пазар. предоставянето на технически инженерни услуги, технически консултации и технически инсталации, посредничество и маркетинг на машини, индустриално оборудване и технически системи и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.
 

23.09.2022

Биодит АД-София (BDT) Биодит АД публикува уведомление от...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
28.03.2023: Осем от компаниите, търгувани на пазар Beam на Българска...
08.03.2023: "Биодит" отчита загуба към края на 2022 г. въпреки ръста на...
01.03.2023: Биодит АД-София (BDT) Годишна справка за финансовото състояние...
18.01.2023: Биодит АД-София (BDT) Биодит АД сключи договор със СОФ Кънект...
18.01.2023: "Биодит" е сключило договор със "СОФ Кънект" за изграждане на...
21.12.2022: Биодит АД-София (BDT) Биодит АД подписа договор за изграждане...
19.12.2022: Биодит АД-София (BDT) Уведомление от Биодит АД за онлайн...
07.12.2022: Биодит АД-София (BDT) Биодит АД беше избранo да оборудва...
17.10.2022: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
17.10.2022: На проведено заседание на Комитета по управление на пазар BЕAM...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати