Кратък фирмен профил

Петрол АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
хотел "Ловеч", ул. Търговска No 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831496285
Капитал (лв.): 109 249 612
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 29.03.2023 
Предмет на дейност: Пласментно - снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тяx сервизна дейност. отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имущества, както и преотдаване на такива имущества, както и производство на електрическа енергия.
 

31.01.2023

Петрол АД-София (PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 155   стр.    
16.03.2023: "Петрол" отчита първа печалба от 4 години през 2022 г. „Петрол“...
02.03.2023: Петрол АД-София (PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
28.02.2023: Петрол АД-София (PET) Петрол АД-София (PET) свиква извънредно...
31.01.2023: Петрол АД-София (PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
20.12.2022: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
09.12.2022: „Петрол“ удържа тенденцията за ръст на приходите и...
30.11.2022: Петрол АД-София (PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
01.11.2022: Петрол АД-София (PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
09.09.2022: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
05.09.2022: Държавата иска разрешение от Брюксел да купува горивата на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 130 пъти
[2016: 2 899, 2015: 632, 2014: 448, 2013: 897, 2012: 2 090, 2011: 1 321, ... ]