Кратък фирмен профил

София Хотел Балкан АД - София


Контакти

София, 1000
пл. Света Неделя 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000660476
Капитал (лв.): 5 263 896
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2022 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, приготвяне и доставяне на храна /кетъринг/, продажба на стоки, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, предоставяне на търговски и рекламни площи срещу наем, провеждане на конгресни мероприятия, екскурзоводски и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, включително и обмяна и покупко-продажба на валута, както и всяка друга дейност незабранена със закон.
 

07.02.2023

Приходите на “София хотел Балкан” са 16.44 млн. лв. Към края на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 57   стр.    
30.05.2023: София Хотел Балкан АД-София (SHB) София Хотел Балкан АД-София ...
07.02.2023: Приходите на “София хотел Балкан” са 16.44 млн. лв. Към края на...
06.01.2023: Столичният "София хотел Балкан" сменя името си От 1 януари тази...
29.11.2022: София Хотел Балкан АД-София (SHB) София Хотел Балкан АД-София ...
29.11.2022: Приходите на "София Хотел Балкан" за деветмесечието изпреварват...
09.11.2022: Ръст в приходите донесе печалба на "София Хотел...
31.10.2022: София Хотел Балкан АД-София (SHB) София Хотел Балкан АД-София ...
02.09.2022: „София Хотел Балкан“ отчита общи приходи в размер на 14,853 млн....
30.08.2022: София Хотел Балкан АД-София (SHB) София Хотел Балкан АД-София ...
29.07.2022: София Хотел Балкан АД-София (SHB) София Хотел Балкан АД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 800 пъти
[2016: 2 054, 2015: 171, 2014: 108, 2013: 217, 2012: 534, 2011: 378, ... ]