Кратък фирмен профил

Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Братя Бъкстон 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121227792
Капитал (лв.): 9 980 925
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 10.02.2023  Предстоящо - 16.06.2023 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон.
 

17.03.2023

Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) В БФБ АД е...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 28   стр.    
26.05.2023: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDHB) Кепитъл инвест...
16.05.2023: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) Индъстри...
17.03.2023: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) В БФБ АД е...
13.03.2023: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDHB) В БФБ АД е...
09.02.2023: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) На проведено на...
24.01.2023: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) Поради липса на...
23.12.2022: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) В БФБ е постъпила...
21.12.2022: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) Индъстри...
19.12.2022: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) Във връзка с...
19.12.2022: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) Във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 997 пъти
[2016: 1 876, 2015: 221, 2014: 77, 2013: 154, 2012: 342, 2011: 336, ... ]