Кратък фирмен профил

Инвестиционна компания Галата АД - Варна


Контакти

Варна, 9003
ул. Георги Стаматов 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202780647
Капитал (лв.): 68 571 234
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 08.06.2023  Предстоящо - 04.06.2024 
Предмет на дейност: Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина; спедиционна, лизингова, комисионна и информационна дейност; хотелиерство и ресторантъорство; вътрешен и международен туризъм и туроператорска дейност, след лиценз; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; производство на стоки и услуги; сделки с интелектуална собственост; рекламна и издателска дейност, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.
 

20.06.2023

На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
26.04.2024: Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) Инвестиционна Компания...
19.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
08.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
19.12.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
05.12.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
19.09.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
12.09.2023: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
03.07.2023: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) На проведено на...
20.06.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
16.06.2023: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) Поради липса на...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 336 пъти
[2024: 375, ... ]