Кратък фирмен профил

Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 109-115
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175135689
Капитал (лв.): 9 452 340
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2023  Предстоящо - 31.05.2024 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 

26.09.2023

Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) Във връзка с решение за...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 24   стр.    
29.04.2024: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) Ексклузив Пропърти...
05.01.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
26.09.2023: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) Във връзка с решение за...
04.07.2023: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) На проведено на...
30.06.2023: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) На проведено на...
30.05.2023: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) Ексклузив Пропърти...
21.04.2023: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) На проведено на...
15.03.2023: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) Ексклузив Пропърти...
13.01.2023: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) Във връзка с решение за...
16.06.2022: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (EXPR) На проведено на...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 323 пъти
[2024: 340, ... ]