Кратък фирмен профил

Петрол АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
хотел "Ловеч", ул. Търговска No 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831496285
Капитал (лв.): 109 249 612
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2023 
Предмет на дейност: Пласментно - снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тяx сервизна дейност. отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имущества, както и преотдаване на такива имущества, както и производство на електрическа енергия.
 

22.12.2023

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 157   стр.    
02.04.2024: Петрол АД (PET) Петрол АД публикува Годишен финансов отчет за...
08.03.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
09.02.2024: БФБ отчита 60% ръст на сделките през януари и близо 3% покачване...
31.01.2024: Петрол АД (PET) Петрол АД представи тримесечен отчет за...
04.01.2024: Приходите от е-винетки за 2023 г. са 268 млн. лв. Близо 6,3...
22.12.2023: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
14.12.2023: "Петрол" е придобило 55 бензиностанции от над 200 през...
30.11.2023: Петрол АД (PET) Петрол АД представи тримесечен консолидиран...
08.11.2023: Размествания на акционерите в “Петрол” Акционерът „Юлинор“ ЕООД...
07.11.2023: Петрол АД (PET) Уведомление от Петрол АД по реда на чл. 148б от...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 13 164 пъти
[2024: 846, ... ]