Кратък фирмен профил

ИмПулс Растеж АД


Контакти

София, 1784
ж.к. Младост 1, бл. 29А, вх. А, ет. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 206421264
Капитал (лв.): 5 924 266
 
 
 

Отрасъл: Други форми на предоставяне на кредит
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 21.11.2023  Предстоящо - 28.06.2024 
 

16.01.2024

Българска фондова борса изпраща още една успешна година....
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
28.05.2024: ИмПулс Растеж АД (IMP) Уведомление относно допускане до...
27.05.2024: ИмПулс Растеж АД (IMP) ИмПулс Растеж АД (IMP) свиква редовно...
27.05.2024: На проведено заседание на Комитета по управление на пазар BЕAM...
21.05.2024: "Импулс Растеж" ще опита да набере над 4 млн. лв. с варанти на...
15.05.2024: ИмПулс Растеж АД (IMP) Уведомление за подадено заявление за...
30.04.2024: ИмПулс Растеж АД (IMP) ИмПулс Растеж АД публикува Годишен отчет...
26.04.2024: ИмПулс Растеж АД (IMP) ИмПулс Растеж АД публикува уведомление...
01.04.2024: ИмПулс Растеж АД (IMP) Уведомление от ИмПулс Растеж АД относно...
08.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
05.03.2024: ИмПулс Растеж АД (IMP) Годишна справка за финансовото състояние...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 161 пъти
[2024: 161, ... ]