Кратък фирмен профил

Синтетика АД - София


Контакти

София, 1592
бул. "Христофор Колумб" № 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201188219
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 05.03.2024 
Предмет на дейност: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 

19.02.2024

Синтетика АД-София (SYN) Астерион България АД, в качеството си...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 63   стр.    
08.05.2024: Синтетика АД (SYN) Синтетика АД публикува уведомление съгласно...
07.05.2024: Синтетика АД (0SYA) На основание чл. 74, ал. 2 във връзка с чл....
07.05.2024: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
07.05.2024: Синтетика АД (0SYA) Считано от 07.05.2024 г. се възстановява...
08.04.2024: Синтетика АД (0SYA) Считано от 08.04.2024 г. се преустановява...
08.04.2024: Синтетика АД (0SYA) На основание чл. 74, ал. 2 във връзка с чл....
08.04.2024: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
02.04.2024: Синтетика АД-София (0SYA) Във връзка с настъпване на плащане на...
02.04.2024: Синтетика АД-София (0SYA) Във връзка с настъпване на лихвено...
19.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 375 пъти
[2024: 375, ... ]