Кратък фирмен профил

Индустриален холдинг България АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Дамян Груев 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121631219
Капитал (лв.): 96 808 417
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.06.2023  Предстоящо - 25.06.2024 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 

06.03.2024

Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През февруари 2024...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 136   стр.    
23.05.2024: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) Индустриален...
09.05.2024: Добър сезон за кораборемонтната промишленост Кораборемонтните...
09.05.2024: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През месец април...
02.05.2024: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) Индустриален...
02.04.2024: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През март 2024 г....
06.03.2024: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През февруари 2024...
05.03.2024: „Индустриален холдинг България“ АД (ИХБ) отчита значителен спад...
02.02.2024: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През януари 2024...
04.01.2024: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През декември 2023...
05.12.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 959 пъти
[2024: 845, ... ]