Кратък фирмен профил

Уебит Инвестмънт Нетуърк АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
Владислав Варненчик 53-55, ет. 3
e-mail: office@webit.org
WEB-site: https://webit.network/
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 206870298
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: n.a.
Финансов резултат (хил. лв.): -221 (2022)
Общо приходи (хил. лв.): n.a.
ДМА (хил. лв.): n.a.
Капитал (лв.): 5 888 001
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 08.11.2023 
 

08.03.2024

На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по Протокол № 2 от 07.03.2024 г. са взети следните решения: III. Във връзка с т. 8 от Приложение № 3 (Методология за изчисляване на BG REIT) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска фондова борса, Комисията по индексите определя следните коефициенти за фрий-флоут на емисиите, включени в базата на BG REIT, които ще влязат в сила, считано от 18.03.2024 г.: Борсов код Емитент Фрий-флоут коефициент ATER Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.6104 BSP Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна 0.3952 RPF Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София 0.3915 SFB Софарма билдингс АДСИЦ 0.2713 SBPF Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас 0.6571 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.7428 CCBR ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София 0.5094 Данните за фрий-флоут на емисиите от BG REIT са медианна стойност за периода от 02.12.2023 до 01.03.2024 г. IV. Във връзка с т. 22 от Правилата за изчисляване на индекс на дружествата на пазар beam (beamX) Комисията по индексите определя следните коефициенти за фрий-флоут на емисиите, включени в базата на beamX, които ще влязат в сила, считано от 18.03.2024 г.: Борсов код Емитент Фрий-флоут коефициент ITF Ай Ти Еф Груп АД-София 0.1148 AMON АмонРа Енерджи АД-София 0.0242 BDT Биодит АД-София 0.1726 DRON Дронамикс Кепитъл АД-София 0.9193 HRC Ейч Ар Кепитъл АД-София 0.1805 IMP ИмПулс Растеж АД 0.8399 MFG МФГ Инвест АД-София 0.1107 SIN Син Карс Индъстри АД-София 0.1228 SO Смарт Органик АД-София 0.0365 WIN Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна 0.8546 Данните за фрий-флоут на емисиите от beamX са медианна стойност за периода от 02.12.2023 до 01.03.2024 г. V. Комисията по индексите ще определи тегловите коефициенти на емисиите, включени в базите на индексите на БФБ (в т.ч. в индекса на дружествата на пазар beam) въз основа на съответните цени „затваря” към 15.03.2024 г. VI. Следващото заседание на Комисията по индексите, на което ще се определят фрий-флоут коефициенти на емисиите, включени в индексите на БФБ (в т.ч. в индекса на дружествата на пазар beam), ще се проведе на 03.06.2024 г., като тези коефициенти ще влязат в сила, считано от 24.06.2024 г.

Ай Ти Еф Груп АД - София Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна АмонРа Енерджи АД-СОФИЯ Адванс Терафонд АДСИЦ - София ИмПулс Растеж АД Син Карс Индъстри АД - София Смарт органик АД - София Софарма Билдингс АДСИЦ - София Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София Уебит Инвестмънт Нетуърк АД - Варна Ейч Ар Кепитъл АД - София Дронамикс Кепитъл ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - София 
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
24.06.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Уебит Инвестмънт...
21.06.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Уебит Инвестмънт...
21.06.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Актуална новина за...
20.06.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Актуална новина за...
06.06.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Уебит Инвестмънт...
04.06.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
30.05.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Уебит Инвестмънт...
27.05.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Уебит Инвестмънт...
08.05.2024: „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ инвестира 200 хил. евро във френската...
08.05.2024: Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (WIN) Уебит Инвестмънт...
 
Фирменият профил е посетен 450 пъти
[2024: 156, ... ]