Кратък фирмен профил

Биодит АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Йордан Стратиев 2Г, ет. 6, офис 14;
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203854303
Капитал (лв.): 14 819 603
 
 
 

Отрасъл: Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели, без оборудване за контрол на производствените процеси
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 11.03.2024 
Предмет на дейност: разработване, развиване, произвеждане и маркетинг на технологии, приложения и продукти, свързани с биометрията и биометричната идустрия, както на националния, така и на международния пазар. предоставянето на технически инженерни услуги, технически консултации и технически инсталации, посредничество и маркетинг на машини, индустриално оборудване и технически системи и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.
 

21.03.2024

Биодит АД-София (BDT) Поради липса на кворум, свиканото за...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
30.04.2024: Биодит АД (BDT) Биодит АД публикува Годишен отчет на публично...
27.03.2024: Биодит АД-София (BDT) На проведено на 25.03.2024 г. извънредно...
21.03.2024: Биодит АД-София (BDT) Поради липса на кворум, свиканото за...
06.03.2024: Биодит АД-София (BDT) Годишна справка за финансовото състояние...
13.02.2024: Биодит АД-София (BDT) Биодит АД-София (BDT) свиква извънредно...
05.02.2024: Биодит АД-София (BDT) Съобщение за закупуване на акции от...
21.12.2023: Биодит АД-София (BDT) Съобщение за закупуване на акции от...
14.12.2023: Биодит АД-София (BDT) Съобщение за закупуване на акции от...
11.12.2023: Биодит АД-София (BDT) Съобщение за закупуване на акции от...
01.12.2023: Биодит АД-София (BDT) Съобщение за закупуване на акции от...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 452 пъти
[2024: 251, ... ]